ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียก338.9593
เลขผู้แต่งค1411ร
เลขมาตรฐานสากล9789749769041
หัวเรื่อง1.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี.
2.การพัฒนาประเทศ -- ไทย.
3.การพัฒนาเศรษฐกิจ.
4.การพัฒนาสังคม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์2555
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า160 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011865อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ