ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งของโครงการบ้านมั่นคง กรณีศึกษา ชุมชนแจ้งวัฒนะซอย 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่งคนที่ 1คณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์
เลขเรียกว 346.046
เลขผู้แต่งค142ก
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.โครงการบ้านมั่นคงชุมชนแจ้งวัฒนะ ซอย
2.
3.โครงการบ้านมั่นคงชุมชนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 : กรณีศึกษา.
4.ความขัดแย้ง.
5.ชุมชนแจ้งวัฒนะซอย
6.
ครั้งที่พิมพ์1
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2554
ราคา0
ประเภทหนังสือวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้า69 หน้า
ภาษาth



เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011882, ฉ.1อยู่วิทยานิพนธ์
011883, ฉ.2อยู่วิทยานิพนธ์
ย้อนกลับ