ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถาน ตามพระราชบัญญติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.2504...
ผู้แต่งคนที่ 1นิคม มูสิกะคามะ
เลขเรียก702.88
เลขผู้แต่งน316น
เลขมาตรฐานสากล9744177152
หัวเรื่อง1.โบราณสถาน -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา.
2.โบราณคดี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
3.โบราณคดี -- นโยบายของรัฐ.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า147 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011943อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ