ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์ : ทฤษฎีแห่งวิจิตรศิลปาการ (ฉบับที่ 2)
ผู้แต่งคนที่ 1นิคม มูสิกะคามะ, บรรณาธิการ
เลขเรียก701.17
เลขผู้แต่งส814
เลขมาตรฐานสากล9744146601
หัวเรื่อง1.สุนทรียศาสตร์.
2.สุนทรียภาพ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า408 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011945อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ