ชื่อเรื่องเหตุเกิดในพระคลังมหาสมบัติ
ผู้แต่งคนที่ 1ช่อทิพย์ จำนงค์วงษ์
เลขเรียก352.5
เลขผู้แต่งช194ห
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.กรมธนารักษ์.
2.ทรัพย์สินของรัฐบาล -- ไทย.
3.เงินตรา -- ไทย.
4.ทรัพย์สิน - - ไทย.
5.พระคลังมหาสมบัติ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สทรีท พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2556
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า120 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011952, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
011953, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ