ชื่อเรื่องระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social science research methodology
ผู้แต่งคนที่ 1สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
เลขเรียก300.72
เลขผู้แต่งส422ร
เลขมาตรฐานสากล9789748349046
หัวเรื่อง1.สังคมศาสตร์ -- วิจัย.
2.วิจัย.
ครั้งที่พิมพ์14
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา
ปีที่พิมพ์2550
ราคา550
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า640 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011965อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ