ชื่อเรื่องสบตากับความดาย
ผู้แต่งคนที่ 1ว. วชิรเมธี
เลขเรียก294.3444
เลขผู้แต่งว443ส
เลขมาตรฐานสากล9789742894207
หัวเรื่อง1.ความตาย -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.
2.พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
ครั้งที่พิมพ์22
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า203 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012040อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ