ชื่อเรื่องฉลาดเรื่องเงินชีวิตติดปีก
ผู้แต่งคนที่ 1ชำนิ กิจบันดาลทรัพย์
เลขเรียก332.024
เลขผู้แต่งช224ฉ
เลขมาตรฐานสากล9786162752094
หัวเรื่อง1.การเงินส่วนบุคคล.
2.การเงิน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2556
ราคา175
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า208 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012064อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ