ชื่อเรื่อง5 ภาษาท่องโลกกว้าง ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน จีน
ผู้แต่งคนที่ 1ขลดา วิทยโกมล
เลขเรียก413
เลขผู้แต่งข 247 ห
เลขมาตรฐานสากล9786162101885
หัวเรื่อง1.พจนานุกรมหลายภาษา
2.ภาษาไทย - - คำศัพท์
3.ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์
4.ภาษาฝรั่งเศส- - คำศัพท์
5.ภาษาสเปน- - คำศัพท์
6.ภาษาจีน - - พจนานุกรม
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2555
ราคา152
งบประมาณเงินงบประมาณประจำปี
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า145 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012084อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ