ชื่อเรื่องพจนานุกรมการใช้ภาษา เขียน-อ่าน คำยาก
ผู้แต่งคนที่ 1สุทธิ ภิบาลแทน
เลขเรียก495.9181
เลขผู้แต่งส444พ
เลขมาตรฐานสากล9789749998564
หัวเรื่อง1.ภาษาไทย -- การใช้ภาษา.
2.ภาษาไทย -- การอ่าน.
3.ภาษาไทย -- การเขียน.
4.ภาษาไทย - - คำศัพท์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
ปีที่พิมพ์2550
ราคา90
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า560 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012102อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ