ชื่อเรื่องพจนานุกรมสำนวนภาษาอังกฤษ -ไทย = Collins Cobuild Pocket Idioms Dictionary
ผู้แต่งคนที่ 1กุสุมา รักษมณี,บรรณาธิการ
เลขเรียก423.9591
เลขผู้แต่งค43
เลขมาตรฐานสากล9749931874
หัวเรื่อง1.ภาษาอังกฤษ - - พจนานุกรม- - ไทย.
2.ภาษาอังกฤษ - - สำนวนโวหาร.
3.ภาษาไทย - - สำนวนโวหาร.
4.ภาษาอังกฤษ - - การแปล.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
ราคา575
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า1011 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012103อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ