ชื่อเรื่องเมล็ดพันธุ์ชีวิตบูรณาการ : คู่มือการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติการบูรณาการแบบระบบที่มีชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในสังคม
ผู้แต่งคนที่ 1ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
ผู้แต่งคนที่ 2กรรณจริยา สุขรุ่ง,
ผู้แต่งคนที่ 3สุภาพ สิริบรรสพ
เลขเรียก303.44
เลขผู้แต่งช116ม
เลขมาตรฐานสากล9786167246482
หัวเรื่อง1.การพัฒนาสังคม.
2.การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.
ครั้งที่พิมพ์3
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่พิมพ์2555
ราคา280
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า442 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012104อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ