ชื่อเรื่องAny SQL (Structured Query Language)
ผู้แต่งคนที่ 1ดวง บงกชเกตุสกุล,
เลขเรียก005.133
เลขผู้แต่งด172อ
เลขมาตรฐานสากล9786160810116
หัวเรื่อง1.SQL (Computer program language).
2.ภาษาคอมพิวเตอร์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2555
ราคา450
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า556 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012109อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ