ชื่อเรื่องเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop
ผู้แต่งคนที่ 1สุเพชร จิรขจรกุล
เลขเรียก910.285
เลขผู้แต่งส456ร
เลขมาตรฐานสากล9786163055798
หัวเรื่อง1.ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์.
2.ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์.
3.โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
ราคา470
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า984 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012119อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ