ชื่อเรื่อง100 ปี จุลจักรพงษ์ 1908-2008
ผู้แต่งคนที่ 1อรสม สุทธิสาคร
เลขเรียก928.9591
เลขผู้แต่งจ472อ
เลขมาตรฐานสากล9789749863633
หัวเรื่อง1.จุลจักรพงษ์, พระองค์เจ้า, 2450-250
2.
3.บ้านจักรพงษ์.
4.สุธาทิพย์ โมราลาย, ผู้แต่งร่วม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2551
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า120 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012127จองหนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ