ชื่อเรื่องWater Brick = ก้อนน้ำ
ผู้แต่งคนที่ 1สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้แต่งคนที่ 2ปตท.
เลขเรียก333.911
เลขผู้แต่งส142ว
หัวเรื่อง1.การจัดการน้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน.
2.น้ำท่วม.
3.การจัดการน้ำ.
4.สถาปัตยกรรม - - น้ำ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ทวีวัฒน์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า278 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012135อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ