ชื่อเรื่องปลดทุกข์ ปล่อยวางกันบ้างเถิดโยม
ผู้แต่งคนที่ 1พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
เลขเรียก294.3444
เลขผู้แต่งพ17116ป
เลขมาตรฐานสากล9786167410470
หัวเรื่อง1.ธรรมะกับชีวิตประจำวัน.
2.พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
3.ธรรมเทศนา.
4.ธรรมะ -- รวมเรื่อง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ทูแชร์ พลับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
ราคา160
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า183 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012147อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ