ชื่อเรื่องนิพพานของพระพุทธเจ้า
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.315
เลขผู้แต่งพ4444น
เลขมาตรฐานสากล9786165144308
หัวเรื่อง1.นิพพาน.
2.มรรค
3.
4.พุทธศาสนา.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2556
ราคา230
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า320 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012151อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ