ชื่อเรื่องพันครั้งที่หวั่นไหวกว่าจะเป็นผู้ใหญ่
ผู้แต่งคนที่ 1รันโด คิม
ผู้แต่งคนที่ 2อมรรัตน ทิราพงษ์,แปล
เลขเรียก158.6
เลขผู้แต่งร6พ
เล่มที่2556
เลขมาตรฐานสากล9789742894733
หัวเรื่อง1.จิตวิทยาประยุกต์.
2.การตัดสินใจในวัยรุ่น.
3.วัยผู้ใหญ่ - -การดำเนินชีวิต.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
ราคา199
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า259 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012217อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ