ชื่อเรื่องเติมความเป็นผู้นำในช่องว่าง
ผู้แต่งคนที่ 1โคจิ,ทะคะงิ
ผู้แต่งคนที่ 2ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์,แปล
เลขเรียก658.4092
เลขผู้แต่งค823ต
เลขมาตรฐานสากล9789744435484
หัวเรื่อง1.ภาวะผู้นำ.
2.ผู้นำ.
3.การจัดการองค์กร.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ปีที่พิมพ์2556
ราคา195
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า200 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012231อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ