ชื่อเรื่องนี่แหละวิธีพูดพิชิตใจคน = It's the way you say it
ผู้แต่งคนที่ 1แครอล เอ. เฟลมิ่ง
ผู้แต่งคนที่ 2ตุสิตา สงสวาสดิ์ และสกุลรัตน์ ถาวรแก้ว, แปล
เลขเรียก808.51
เลขผู้แต่งฟ576น
เลขมาตรฐานสากล9786162562266
หัวเรื่อง1.การพูด.
2.วาทศิลป์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์นกฮูก พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2557
ราคา295
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า332 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012461อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ