ชื่อเรื่องรู้ก่อน เข้าใจกว่า การตรวจรักษามะเร็ง
ผู้แต่งคนที่ 1พวงทอง ไกรพิบูลย์
เลขเรียก616.994
เลขผู้แต่งพ172ร
เลขมาตรฐานสากล9786160816477
หัวเรื่อง1.มะเร็ง.
2.มะเร็ง - - การรักษา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2557
ราคา225
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า240 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012473อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ