ชื่อเรื่องโสดนานไปมั้ย
ผู้แต่งคนที่ 1Daisy
เลขเรียก152.41
เลขผู้แต่งด252ส
เลขมาตรฐานสากล9786163441157
หัวเรื่อง1.ความรัก - - จิตวิทยา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์บี ฟรี
ปีที่พิมพ์2556
ราคา150
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า160 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012504อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ