ชื่อเรื่องเดรัจฉานแห่งนานกิง :The Devil of Nanking
ผู้แต่งคนที่ 1Mo Hayder
ผู้แต่งคนที่ 2ทรงพล ศุขเมฆ , แปล
เลขเรียก
เลขผู้แต่งม859ด
เลขมาตรฐานสากล9786167164762
หัวเรื่อง1.นวนิยาย - - แปล.
2.นวนิยายสืบสวนสอบสวน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์น้ำพุสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
ราคา260
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า349 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012516อยู่นวนิยาย
ย้อนกลับ