ชื่อเรื่องอ๋อ พุทธแท้เป็นเช่นนี้เอง
ผู้แต่งคนที่ 1เอกชัย จุละจาริตต์
เลขเรียก294.3144
เลขผู้แต่งอ512อ
เลขมาตรฐานสากล9789748349503
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
2.อริยสัจ.
ครั้งที่พิมพ์3
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2551
ราคา38
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า176 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012605อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ