ชื่อเรื่องพูดอังกฤษไม่ปอดแหก
ผู้แต่งคนที่ 1ฑา ธรรมเดียร
เลขเรียก428.2495
เลขผู้แต่งฑ2พ
เลขมาตรฐานสากล9786167850061
หัวเรื่อง1.ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี.
2.ภาษาอังกฤษ -- การพูด.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ลีลาภาษา
ปีที่พิมพ์2557
ราคา229
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า286 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012631อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ