ชื่อเรื่องกฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ผู้แต่งคนที่ 1กรมบัญชีกลาง
เลขเรียก342.593
เลขผู้แต่งบ113ก
เลขมาตรฐานสากล9789747710410
หัวเรื่อง1.บำเหน็จบำนาญ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2553
ราคา200
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า316 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012637อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ