ชื่อเรื่องธุรกิจของ HR B2E : Business to Employee
ผู้แต่งคนที่ 1ดนัย เทียนพุฒ
เลขเรียก658.3
เลขผู้แต่งด36ธ
เลขมาตรฐานสากล9749055497
หัวเรื่อง1.การบริหารทรัพยากรบุคคล.
2.ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จด้าน HR.
3.The Business of HR.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์นาโกต้า
ปีที่พิมพ์2546
ราคา195
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า240 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012783อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ