ชื่อเรื่องคู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุยชน
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
เลขเรียก363.23
เลขผู้แต่งค26ค
เลขมาตรฐานสากล9786167213156
หัวเรื่อง1.ตำรวจ - - คู่มือ.
2.ตำรวจ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2557
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า218 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012792อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ