ชื่อเรื่องสรุปข้อตกลงพหุภาคี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขเรียก341.37
เลขผู้แต่งส63ส
หัวเรื่อง1.กฎหมายระหว่างประเทศ - - สนธิสัญญา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2556
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า148 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012805อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ