ชื่อเรื่องตามรอยพระธรรมของพระบรมศาสดา
ผู้แต่งคนที่ 1สุรีย์ มีผลกิจ
เลขเรียก294.307
เลขผู้แต่งส74ต
เลขมาตรฐานสากล9749075196
หัวเรื่อง1.พระพุทธศาสนา - - หลักคำสอน.
ครั้งที่พิมพ์5
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์คอมฟอร์ม
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า327 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012807อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ