ชื่อเรื่องพุทธทาสภิกขุ คู่มือมนุษย์
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.301
เลขผู้แต่งพ46ค
เลขมาตรฐานสากล9744975024
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนา--ปรัชญา.
2.พระพุทธเจ้า--คำสอน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
ปีที่พิมพ์2549
ราคา250
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า208 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012815อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ