ชื่อเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้แต่งคนที่ 1โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
เลขเรียก004
เลขผู้แต่งอ94ว
เลขมาตรฐานสากล9745348953
หัวเรื่อง1.วิทยาการคอมพิวเตอร์.
2.เทคโนโลยีสารสนเทศ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
ราคา199
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า344 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012823อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ