ชื่อเรื่องมนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เลขเรียก302.14
เลขผู้แต่งส36ม
หัวเรื่อง1.การบริหารบุคคล - - ไทย.
2.มนุษยสัมพันธ์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ไทยศิริ 2 Art & Design
ปีที่พิมพ์2543
ราคา99
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า76 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012827อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ