ชื่อเรื่องคู่มือคู่ใจช่างคอม แก้ไขสารพัดปัญหา PC
ผู้แต่งคนที่ 1สวรรณ์ ขุนพิลึก
เลขเรียก005.3684
เลขผู้แต่งส54ค
เลขมาตรฐานสากล9749422775
หัวเรื่อง1.คอมพิวเตอร์.
2.คอมพิวเตอร์ - - คู่มือ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ปีที่พิมพ์2549
ราคา179
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า420 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012832อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ