ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยและยกร่างกฎหมายว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐ
ผู้แต่งคนที่ 1อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
เลขเรียก333.1
เลขผู้แต่งอ73ค
เลขมาตรฐานสากล9749445155
หัวเรื่อง1.มาตรฐานการทำแผนที่.
2.ที่ดินของรัฐ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า92 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012839อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ