ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยและยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน
ผู้แต่งคนที่ 1อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
เลขเรียก346.044
เลขผู้แต่งอ73ค
เลขมาตรฐานสากล9749446402
หัวเรื่อง1.คณะกรรมการนโยบายที่ดิน.
2.การจัดการที่ดิน.
3.การปฏิรูปที่ดิน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า238 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012870อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ