ชื่อเรื่องอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักอุทยานแห่งชาติ
เลขเรียก179.33
เลขผู้แต่งส63อ
เลขมาตรฐานสากล9749632370
หัวเรื่อง1.อุทยานและเขตสงวนแห่งชาติ - - ไทย.
2.การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า582 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012871อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ