ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยและยกร่างกฎหมายว่าด้วยเอกสารสิทธิในที่ดินระบบเดียว
ผู้แต่งคนที่ 1อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
เลขเรียก346.043
เลขผู้แต่งอ73ค
เลขมาตรฐานสากล9749445163
หัวเรื่อง1.สิทธิในที่ดิน.
2.โฉนดที่ดิน.
3.เอกสารสิทธิในที่ดิน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า155 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012872อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ