ชื่อเรื่องแนวทางการดำเนินงาน สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาด้วยการปลูกจิตสำนึกคนในชาติให้ยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เลขเรียก294.3013
เลขผู้แต่งก44น
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนากับสังคม.
2.คุณธรรม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2557
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า48 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012903อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ