ชื่อเรื่อง100 ปี จากบุคคลัภย์สู่ไทยพาณิชย์
ผู้แต่งคนที่ 1นวพร เรืองสกุล
เลขเรียก332.024
เลขผู้แต่งน541
เลขมาตรฐานสากล9748365328
หัวเรื่อง1.ธนาคารไทยพาณิชย์ - - ประวัติ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า290 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012911อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ