ชื่อเรื่องพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
ผู้แต่งคนที่ 1ราชบัณฑิตยสถาน
เลขเรียก495.913
เลขผู้แต่งร62พ
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9786167073569
หัวเรื่อง1.ภาษาไทย - - พจนานุกรม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2556
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า1,544 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012923, ฉ.1อยู่หนังสืออ้างอิง
012924, ฉ.2อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ