ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง351.004
เล่มที่ส-ร
เลขมาตรฐานสากล9786167749020
หัวเรื่อง1.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - - รายงานประจำปี.
2.รยงานประจำปี 255
3.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2555
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า116 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012969อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ