ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 กระทรวงการคลัง
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการคลัง
เลขเรียก352.4095
เลขผู้แต่งก271ร
หัวเรื่อง1.กระทรวงการคลัง -- รายงานประจำปี.
2.กระทรวงการคลัง -- การบริหาร.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า155 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012973อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ