ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 กรมการศาสนา
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการศาสนา กระทวงวัฒธรรม
เลขเรียก205
เลขผู้แต่งก278ร
หัวเรื่อง1.กรมการศาสนา - - รายงานประจำปี.
2.ศาสนาพุทธ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2556
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า164 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012975อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ