ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เลขเรียก336.34
เลขผู้แต่งบ173ร
หัวเรื่อง1.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ -- การบริหาร.
2.หนี้สาธารณะ -- ไทย.
3.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2556
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า130 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012980อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ