ชื่อเรื่องบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รายงานประจำปี 2556
ผู้แต่งคนที่ 1ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่งธ-ร
หัวเรื่อง1.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
ปีที่พิมพ์2556
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า123 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
012985อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ