ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่งพ-ร
หัวเรื่อง1.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน).
2.รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)
ปีที่พิมพ์2556
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า140 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013005อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ