ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารศูนย์ราชการ กระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท
ผู้แต่งคนที่ 1วาสนา ผุดผ่อง
เลขเรียกกศ.658.403
เลขผู้แต่งว285ก
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.การจัดการองค์กร.
2.การบริหารองค์กร.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (กศ)
จำนวนหน้า40 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013008, ฉ.1อยู่รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
013009, ฉ.2อยู่รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
ย้อนกลับ