ชื่อเรื่องกฎหมายเพื่อการคุ้มครองที่ดินของรัฐจากการบุกรุก
ผู้แต่งคนที่ 1สมศักดิ์ โตรักษา
เลขเรียกว.
เลขผู้แต่งส282ก
เล่มที่ส282ก
หัวเรื่อง1.ที่ดินของรัฐ -- ไทย.
2.ที่ดิน -- นโยบายของรัฐ.
3.การบุกรุก -- ไทย.
4.กฎหมายที่ดิน -- ไทย.
ครั้งที่พิมพ์1
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2552
ราคา0
ประเภทหนังสือวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้า346 หน้า
ภาษาthเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013052อยู่วิทยานิพนธ์
ย้อนกลับ